b2b@domtom.com.pl  +48 12 642-95-95+48 12 643-69-52
  Rejestracja     Logowanie

Wysyłka

  1. Dostawy towarów zakupionych w B2B realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci współpracy ze strony podmiotów oczekujących dostawy towarów poza terenem Polski prosimy o bezpośredni kontakt z naszym działem handlowym w celu uzgodnienia możliwości i warunków współpracy na adres e-mailowy kontakt@domtom.com.pl.
  2. DOMTOM dostarcza towar do Klienta za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej lub własnym transportem.
  3. Zamówienia i dostawa towaru realizowane są wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.
  4. Zamówienia o wartości powyżej 200 złotych netto oraz z miejscem dostawy na terenie Krakowa oraz powiatów: krakowskiego, myślenickiego i wielickiego dostarczane są bez dodatkowej odpłatności za transport. Dostawy towarów poniżej 200 złotych netto oraz do innych lokalizacji na terenie Polski są za odpłatnością zgodną z cennikiem dostaw firmy kurierskiej.
  5. Czas dostawy towarów. Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej są realizowane w ciągu 24 h roboczych. W przypadku transportu własnego DOMTOM dostawy są realizowane zgodnie z planem dostaw DOMTOM (dostępny w serwisie B2B). Dostępność towaru w naszych magazynach weryfikujemy natychmiast po otrzymaniu od Klienta zamówienia (w godzinach naszej pracy – jak w pkt. 2). W przypadku zaistnienia sytuacji braku towaru lub części towaru zamówionego przez Klienta i konieczności oczekiwania na jego dostawę kontaktujemy się z Klientem w celu ustalenia, czy zgadza się oczekiwać na towar, czy też woli anulować zamówienie.
  6. Odbiór towaru. Przy odbiorze towaru od firmy przewozowej, dostawcy DOMTOM lub bezpośrednio w siedzibie DOMTOM Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru ze złożonym zamówieniem, zwłaszcza co do jego ilości, kompletności i jakości. Sprawdzenie powinno nastąpić w obecności pracownika firmy przewozowej lub pracownika DOMTOM. Wszelkie zastrzeżenia, co do dostarczonego towaru, powinny być przez Przedsiębiorcę zgłoszone pisemnie na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru, pod rygorem utraty prawa zgłaszania reklamacji w tym zakresie, jeżeli występują braki ilościowe lub niezgodność towaru z zamówieniem albo jego uszkodzenie lub jeżeli reklamowana wada mogła być stwierdzona po naocznych oględzinach produktu.